MEDIPARK CLINICKulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi, Burun ve Yüz Estetiği

elite hospital

Merkezimizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş Boyun Cerrahisi, Burun ve Yüz Estetiği tedavileri yapılmaktadır. Endoskopik görüntüler ve yapılan radyolojik tetkikler dijital ortamda kaydedilerek hastaların muayeneleri, ameliyat raporlarının hazırlanmasında ve arşivlenmesinde kullanılmaktadır.

Medipark Clinic; Kulak Burun Boğaz alanına giren ve özellikle çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama gibi belirtilere neden olan sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklara zemin hazırlayan bademcik iltihabı, geniz eti hastalıkların ameliyatları ile kulağa ventilasyon tüpü uygulaması gibi standart ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Alerjik Rinit (Burun Alerjileri)

 • Burun ve Yüz Estetiği

 • Kulak Zarı Tamiri

 • Çocuklarda Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatları

 • Kulak Mikrocerrahileri

 • Ses Hastalıklarına Yönelik Mikrocerrahi Operasyonları

 • Horlama ve Uyku Apnesi (Uykuda Nefes Kesilmesi) Cerrahisi

 • Kronik Orta Kulak İltihabı Cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi vb.)

 • Kulak Kemikçiklerinin Yerine Protez Uygulamaları (Stapez Cerrahisi, Ossikülo-Plasti)

 •  Baş-Boyun Bölgesi Tümörleri (Gırtlak, Ağız İçi, Boyun, Tükürük Bezi Kanserleri vb.)

Doktora Sorun

captcharefresh

Randevu Alın

Not: Doldurmuş olduğunuz bu form kesin randevu değildir. Bilgiler bize ulaştıktan sonra, doktor asistanımız tarafından kontrol edilip, en kısa sürede onay işlemi için sizinle iletişime geçilecektir.

captcharefresh

Foto Galeri

Op. Dr. Mustafa Balcıoğlu__Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Hastalıkları Uzmanı__

op dr mustafa balciogluDoğum Tarihi: 01.10.1980

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

 • Lisans - Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi - 2006

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 • KBB ve Baş Boyun Cerrahisi - Ankara Üniversitesi - 2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Parotis tümörlerinde 10 yıllık sonuçlarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi:

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalında 2000-2011 yılları arasında tedavi edilmiş parotis tümörleri, sıklık, cinsiyet, cep telefonu kullanımı ilişkisi, preoperatif İİAB ve postoperatif histoloji, perioperatif donmuş patolojik inceleme, tedavide uygulanan cerrahi yöntem ve karşılaşılan postoperatif komplikasyonlar yönleriyle retrospektif olarak araştırılmıştır.

Tez Danışmanı : Prof. Dr. T. Aktürk

Görevler:

Dr.Ar.Gör. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007-2012

Op. Dr. Mağusa Devlet Hastanesi 2012- 2020

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

 • Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE )

 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği

 • Türk Rinoloji Derneği

 • Uykuder

 • Kıbrıs Türk Tabibler Birliği

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Ozan Bağış Özgürsoy, MD ;Duygu Kankaya, MD;Mustafa Balcioglu, MD;Cem Üngör, DMD; Babür Küçük, MD. Tooth in the nose: Unusual presentation of a misdiagnosed maxillary ossifying fibroma. Case report, ENT- Ear, Nose & Throat Journal= December 2011. Volume 90, Number 12

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Muz SE, İslamoğlu Y, Balcıoğlu M, Yorulmaz İ. Kostmann sendromunda temporal kemik osteomiyelitine cerrahi tedavi uygularmısınız? :Olgu sunumu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye
B2. Balcıoğlu M, Muz SE, Aktürk TM, Cervatoglu P. Nazolabial Kist : Olgu Sunumu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B3. Balcıoğlu M, Özgürsoy OB, Başak H, Yorulmaz İ, Küçük B. Deltopektoral flep ile trakeostoma kapatılması . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B4. Ocak E, Balcioglu M, Özgürsoy OB, Yorulmaz İ. Dev Mastoid Abse :Olgu Sunumu , 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B5. Ocak E, Balcioğlu M, Dursun G. İntranazal B-Hücreli Lenfoma :Sık Görülen Bir Hastalığın Nadir Bir Prezentasyonu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B6. Elgörmüş MN, Başak H, Balcıoğlu M, Özgürsoy OB, Dursun G. Dilde Gizli Kavernöz Hemanjiom . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye

B7. Atmış EÖ, Balcıoğlu M, Ocak E, Gökcan K, Dursun G. Rekürren Larengeal Papillamotozisde Adjuvan İntralezyonal Cidefovir Uygulaması :Olgu Sunumu . 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye
B8. Balcioglu Mustafa. A Rare Intranasal Mass Case: Huge Inferior Turbinate Mucopyocele , 2010 Salzburg Weill Cornell Seminar in Otolaryngology ,Salzburg ,Austria . (Sözlü sunum )

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Ocak E, Balcıoğlu M, Dursun G, Dev Mastoid Apse: 2 olgunun sunumu , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası ,2011 Mayıs.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Balcıoğlu M, Muz SE, Kesici GG, Gökcan MK, Aktürk T. Seyrek bir intranazal kitle olgusu: Dev alt konka piyoseli, 7’inci Akademi Toplantısı 2009, Antalya, Türkiye (Sözel sunum)

E2. Balcioğlu M, Muz SE, Abbasova G, Gökcan MK, Küçük B. Boyunda abse ayırıcı tanısında orofarengeal tularemi: Olgu sunumu . 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi . Antalya, Türkiye

Medipark Clinic__Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi, Burun ve Yüz Estetiği__

elite hospital

Merkezimizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş Boyun Cerrahisi, Burun ve Yüz Estetiği tedavileri yapılmaktadır. Endoskopik görüntüler ve yapılan radyolojik tetkikler dijital ortamda kaydedilerek hastaların muayeneleri, ameliyat raporlarının hazırlanmasında ve arşivlenmesinde kullanılmaktadır.

Medipark Clinic; Kulak Burun Boğaz alanına giren ve özellikle çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama gibi belirtilere neden olan sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklara zemin hazırlayan bademcik iltihabı, geniz eti hastalıkların ameliyatları ile kulağa ventilasyon tüpü uygulaması gibi standart ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Alerjik Rinit (Burun Alerjileri)

 • Burun ve Yüz Estetiği

 • Kulak Zarı Tamiri

 • Çocuklarda Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatları

 • Kulak Mikrocerrahileri

 • Ses Hastalıklarına Yönelik Mikrocerrahi Operasyonları

 • Horlama ve Uyku Apnesi (Uykuda Nefes Kesilmesi) Cerrahisi

 • Kronik Orta Kulak İltihabı Cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi vb.)

 • Kulak Kemikçiklerinin Yerine Protez Uygulamaları (Stapez Cerrahisi, Ossikülo-Plasti)

 •  Baş-Boyun Bölgesi Tümörleri (Gırtlak, Ağız İçi, Boyun, Tükürük Bezi Kanserleri vb.)

6 Adımda Burun Estetiği

DOKTORUMUZ

op dr mustafa balcioglu

Op.Dr. Mustafa BALCIOĞLU Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Hastalıkları Uzmanı

ESTETİK CERRAHİ VE TEDAVİLER

BURUN ESTETİĞİ (RINOPLASTI)

BURUN ESTETİĞİ (RINOPLASTI)

YÜZ ESTETİĞİ

YÜZ ESTETİĞİ

KULAK ESTETİĞİ

KULAK ESTETİĞİ

ALERJİK RİNİT (BURUN ALERJİLERİ)

ALERJİK RİNİT (BURUN ALERJİLERİ)

KULAK HASTALIKLARI

KULAK HASTALIKLARI

GENİZ ETİ / BADEMCİK AMELİYATI

GENİZ ETİ / BADEMCİK AMELİYATI

HORLAMA VE UYKU APNESI

HORLAMA VE UYKU APNESI

SİNÜS HASTALIKLARI

SİNÜS HASTALIKLARI

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ TÜMÖRLERİ

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ TÜMÖRLERİ

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Çok başarılı bir ameliyat
"Burun estetiği yaptırmadan önce uzun bir süre araştırma yaptım. Özellikle burun ameliyatlarıyla ilgili olumsuz tecrübeler okudukça çekincelerim artmıştı. Mustafa hocamla tanışdıktan sonra oldukça rahatladım. Bütün çekincelerimi giderdi ve oldukça başarılı bir operasyon geçirdim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum."
avatar022

Gamze M.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Çok bilgili ve ilgili!!
"Daha önce hiç estetik operasyon geçirmemiş biri olarak ilk önce Mustafa beyle tanışmam benim için büyük bir şans oldu. İşlemin her aşamasında beni bilgilendiren ve ilgilenen Mustafa beye çok teşekkür ediyorum."
avatar061

Hande B.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

The Best!
"Is the best doctor in the world! Is very human doctor! And now I am very happy with my nose!"
avatar061

Klairi T.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Teşekkürler doktor :)
"Gercekten isini cok iyi yapan bi doktor sol kulagimda isitme kaybim vardi sagolsunn iyilestirdi.."
avatar061

Mustafa A.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Meslek aşkıyla çalışan mükemmel insan
"Benim şuan hayat dolu olmamı sağlayan kişi Mustafa Balcıoğlu. Hastalığımın teşhisini koyan ve ısrarla netice alana kadar meslek aşkıyla çalışan mükemmel insan.."
avatar022

Erdoğan Ç.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Sonsuz Teşekkürler!
"Rahatsızlığmın her evresinde benle ilgilenen ve gerçekleştirdiği başarılı operasyonla beni iyileştiren Sevgili Dr.'um Mustafa Balcıoğlu'na sonsuz teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.."
avatar022

Zümrüt O.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Adanın sayılı doktorlarından...
"Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz, işinin ehli, hasta psikolojisine önem veren, anlayışlı, adanın sayılı iyi doktorlarından, iyi ki yolumuz kesişti diyebileceğimiz doktorumuz :)"
avatar061

Gözde E.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Herkese sizi öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz..
"Yillardır hayat standardımı çok etkileyen burun problemim çözüldü. Ne kadar teşekkür etsem azdır."
avatar061

Hasan M.

Hasta YorumlarıBaşarı Hikayelerimiz

Kocaman bir kalbi var!
"Öğrenciyken ufak bir kaza sonucu burnum kırılmıştı gecenin 23.00'de motoruna atlayıp gelmişti unutamam, eli çok hafif ve sanatsal ayrıca kocaman bir kalbi var."
avatar061

Fatih E.

İletişimLütfen bize ulaşın

contact

MEDIPARK CLINIC
Abant Sokak No:68, Ali Mahir Parkı Karşısı, Sosyal Konutlar
Gazimağusa / KKTC
Tel: +90 (548) 888 60 00
Email: [email protected]

Çalışma Saatleri

Pzt-Cuma: 14:00 - 18:30
C.tesi: 10:00 - 16:00
Pazar: KapalıKıbrıs Burun Estetiği (Rinoplasti)

Medipark Kliniği, Mağusa

Cerrahi Estetik, Ameliyat, Operasyon

Kıbrıs KBB, Botoks ve Yüz Dolgusu Tedavi İşlemleri

Kıbrıs, Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi

Mustafa Balcıoğlu

Burun estetiği konusunda deneyimli doktor

Rinoplasti doktoru

Rinoplasti uzmanı

Rinoplasti ameliyati

Burun ucu estetiği

çocuk kulak burun boğaz

kulak estetiği

horlama ve uyku apnesi

Bademcik Ameliyatı

 1. Kıbrıs burun estetik uzmanı

 2. Kıbrıs rinoplasti

 3. north cyprus rhinolopasty

 4. Kıbrıs kulak burun boğaz hastalıklarıKıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta